Gawin ito dahil sinabi nila na hindi mo kaya. - Anonymous

Gawin ito dahil sinabi nila na hindi mo kaya. - Anonymous

Gawin ito dahil sinabi nila na hindi mo magagawa.
- Anonymous

Mayo Mo Bang Gayundin